Phương Thức Thanh Toán - Sàn gỗ Kim Phú Thành

 
Khách hàng phải tạm ứng trước 50%-70% tổng giá gị hợp đồng (Tùy theo từng loai hợp đồng) cho bên Kimphuthanh.vn

- Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại cho bên Kimphuthanh.vn ngay sau khi Kimphuthanh.vn hoàn thiện bàn giao công trình. Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản về công ty.

Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn