Thi Công Sàn Nhựa Ngoài Trời, Sàn Gỗ Ngoài Trời - Kim Phú Thành