Tấm vỉ gỗ nhựa ngoài trời có thể lắp đặt di động tiện lợi.