Báo giá ván sàn gỗ Cẩm Lai Nam Phi, Cẩm chắc Nam Phi tại Hà Nội